הרצאות

שמונה פגישות במסגרת קורס על דתות ומיעוטים

חגי האיסלאם ועדות שפרשו מהאסלאם

חגי האיסלאם: חג הקורבן ; העלייה לרגל למכה (חג’); צום הרמאדן ; לילות אל קדר ; חג שבירת הצום ; חג מולד הנביא ; עליית הנביא השמימה, עלייה לקברי קדושים. חגי הדרוזים: נבי שועייב ; נבי סבלאן ; נבי חד’ר ; איאם אל עשר ; עלייה לקברי קדושים. בהאים: ראש השנה; לוח השנה; מחזור החיים. חגי השיעים, העלווים, האחמדים והצ’רקסים.

הקורס יחולק לשמונה פגישות:

 1. מבוא – החברה המזרח תיכונית ומורכבותה
 2. האסלאם – המעצב העיקרי של תרבות המזרח התיכון
 3. הנוצרים – הוותיקים והמודחקים
 4. היהודים – הגולים הנרדפים
 5. הדרוזים – כת שבטית-דתית נרדפת
 6. העלווים – דת סינקרטית מוקצית
 7. היזידים – הכופרים
 8. בהאאים ועדות נוספות

= = = = = = = = = = = = = =

קורס בן 12 פגישות בנושא: מגדר, דת ומנהג: נשים באסלאם בין מסורת ומודרנה

הקורס יעסוק בנושאים הקשורים למגדר, מין ומשפחה, תוך התייחסות לקביעות המופיעות בקוראן, בתורה שבעל-פה (חדית’), בהלכה על פי האסכולות השונות ובחוקי המדינות, והיחס בין קביעות אלה ובין מנהגים ומסורות (עאדאת ותקאליד) השוררים בחברות ערביות ואסלאמיות שונות.  הקורס יעמוד על משבר הערכים רחב החזית הפוקד חברות אסלאמיות כתוצאה מהתמורות העמוקות העוברות על חברות אלה בעניינים הקשורים למין ומגדר.

חומר הדיון כולל גם שירה, פרוזה ופובליציסטיקה.

הנושאים שסביבם ייסוב הדיון בקורס:

א. מעמד האישה במשפחה:

א. קבלת הבן מול קבלת הבת.  ב. מעמד הבן ותפקידיו במשפחה מול מעמד הבת ותפקידיה.

ג. פטריארכליות ומטריארכליות לאורך תקופות חיים.  ד. פער בין דורי.  ה. מעמד הזקן והזקנה.

ו. ערכי משפחה.

ב. נישואין:

א. בחירת שותף לחיים: כפיפות מול אוטונומיה.  ב. טיפוסי נישואין: נישואי אהבה, נישואי תועלת, נישואי חילופין, נישואין כפויים, נישואין זמניים, נישואי “וויק אנד”, “זואג’ פרנד”.  ג. ביגמיה ופוליגמיה.  ד. גיל נישואין.  ה. טקסי נישואין.

ג. גירושין:

א. סוגי גירושין.   ב. מעמד הגרושה.   ג. מנהגים מול הלכה בגירושין.   ד. סיבות לגירושין.

ד. לימודים ועבודה:

א. מקצועות.   ב. שילוב בנות במוסדות לימד: תמריצים ועכבות.   ג. עירוב מינים במוסדות לימוד ובעבודה (אח’תלאט).   ד. מוביליות מקצועית.   ה. שכר נשים.

ה. לבוש:

א. החג’אב: הויכוח על מידותיו ומהות החיוב.   ב. סיבות לחג’אב: הלכה, מנהג, מחאה, זהות, נוחות.

ו. נשים במרחב הציבורי:

א. נשים בפוליטיקה.   ב. נשים במסחר.   ג. נשים במקצועות ניהול.   ד. שכר ותנאי עבודה.   ה. שיח פמיניסטי.

ו. אופנה, איפור ובשם.

ז. נשים ואומנות:

א. האישה היוצרת: המשוררת, הסופרת, הצלמת, הציירת, הפסלת.   ב. האישה כאובייקט ביצירה האומנותית.

ג. אומנות ומחאה.

ח. גבריות:

א. תרבות הבושה.   ב. שיח גברי.   ג. ייצוג הגבריות.   ד. אלימות נגד נשים.

ט. מנהגים ומסורות:

א. מילת נשים.   ב. מנהגים לאורך החיים.

י. תקשורת:

א. עיתונאיות ותפקידן.   ב. עיתונות נשים.   ג. שיח תקשורתי בסוגיות מגדר.   ד. “תכניות מציאות” בטלויזיה.

יא. חוק ומשפט:

א. חוקי מעמד אישי.   ב. מסגור ערכי חברה מול מסגור ערכי מדינה.   ג. מקור סמכות החקיקה: אסלאם מול חוק המדינה.

יב. רפואה:

א. טיפול נשים בגברים.   ב. טיפול גברים בנשים.   ג. טכניקות הפריה מודרניות.

יג. נשים ומאבק:

א. נשים בהפגנות.   ב. נשים במאבק לאומי.   ג. נשים וטרור.

יד. תמורות במעמד נשים:

א. תמורות במולדת.  ב. תמורות בחברות מהגרות.

טו. הומוסקסואליות ולסביות:

א. מעמד ההומוסקסואל והלסבית.   ב. הומוסקסואליות ולסביות זמניות.   ג. כתיבה של הומוסקסואלים ולסביות על עצמם. ד. התארגנות ופעילות.

= = = = = = = = = = = = = =

מפגשים – קורס: האסלאם בין דת ופוליטיקה.

פירוט הנושאים (כללי):

 1. המצב בערב ערב הופעת האסלאם: חברה ודת.
 2. מחמד: נביא, רפורמטור חברתי, מנהיג פוליטי ומפקד צבאי.
 3. הקוראן: רעיונות, מצוות, איסורים ופרשנות.
 4. החדית’: בין אותנטיות ואינטרסנטיות.
 5. תקופת הח’ליפים ישרי הדרך: אידיאליזציה ומציאות.
 6. שושלות בית אומיה ובית עבאס ומצוקותיהן.
 7. השיעה: מקור הפילוג והשלכותיו עד ימינו.
 8. צלאח א-דין: המציאות ודמיון.
 9. מודרניזם בחברות אסלאמיות: אתגר דתי, במישור האישי, החברתי והפוליטי.
 10. אידיאולוגיות וארגונים באסלאם המודרני: פאן אסלאם, אחים מוסלמים, סלפיה, והאביה, קוראאניה, חזב אלתחריר.
 11. האסלאם ומעמד האישה בין דת, מנהגים ומסורות.
 12. התמודדות מדינות ערב עם אתגר האסלאם הפוליטי.
 13. משבר התרבות בחברות אסלאמיות בדור האחרון.
 14. טרור בשם אללה: אידיאולוגיה ויישומים.
 15. אינטלקטואלים מוסלמים נגד האסלאם הקיצוני.
 16. התנועה האסלאמית בישראל: בין פטיש הישראליזציה והמודרניזציה וסדן ההשתייכות המסורתית ללאום ולדת.